Liên Hệ Với M88

Liên Hệ Với Chúng Tôi

EMAIL

viet_cs@m88.com
Xin vui lòng sử dụng địa chỉ này cho tất cả yêu cầu Dịch vụ Thành viên.

rewards@m88.com
Xin vui lòng sữ dụng địa chỉ này cho tất cả thắc mắc về Điểm Thưởng. bank@m88.com
Xin vui lòng sử dụng địa chỉ này cho tất cả yêu cầu về Tài chính.

csmanager@m88.com
Xin vui lòng sử dụng địa chỉ này để phản hồi, đề xuất, khen ngợi, bất kỳ vấn đề chưa được giải quyết hoặc chưa được giải thích thỏa đáng. Chúng tôi sẽ trả lời quý khách trong vòng 24 giờ.

TRÒ CHUYỆN
 
 
SỐ ĐIỆN THOẠI
   
Sms (84) 1694 362 900 (Vui lòng nhắn tin chúng tôi sẽ liên hệ đến Quý Khách ngay khi có thể)  
 FAX

Số Fax
+632 857 2060 (Có thể tính cước gọi Quốc tế)

HÒM THƯ
 PO Box 1451
Makati Central Office
1254 Makati City
Philippines

Giới Thiệu Về M88

Giới Thiệu M88 

Khám phá bí ẩn keno M88

KHÁM PHÁ NHỮNG CON SỐ BÍ ẨN KENO